מספר טלפון


5205930 - 050 אריה ו או יניב לוי
5205932 - 050 חאלד אאואסי
5205938 - 050 יוסף גאלי