מספר טלפון


5205965 - 050 רפי דלויה
5205966 - 050 לאה לוין
5205969 - 050 ש ש פון בע"מ