מספר טלפון


5213220 - 050 גבריאל אלבז
5213222 - 050 משה ימין
5213224 - 050 גואד סמרה