מספר טלפון


5213280 - 050 ניסים פדלון
5213285 - 050 נוסיר כבהה
5213286 - 050 חמיס אסאם
5213288 - 050 הובלות א ש (2000) בע"מ