מספר טלפון


5213350 - 050 יוסי קלמנוביץ'
5213354 - 050 עבלה מראד
5213355 - 050 יעקב אמידי
5213358 - 050 אפרת עזרא
5213359 - 050 מקאדי איהב