מספר טלפון


5213433 - 050 פתחי עלוש
5213436 - 050 יפה ויחזקאל מאיר