מספר טלפון


5213452 - 050 יוסי נחום
5213459 - 050 חכם סעיד עלי פתפתה