מספר טלפון


5213470 - 050 אי טי אי מערכות בע"מ
5213471 - 050 עימאד דויק