מספר טלפון


5213484 - 050 שמחה כהן
5213488 - 050 יצחק שורפא