מספר טלפון


5213631 - 050 שאול גולומביק
5213633 - 050 שלמה רוזנבוים
5213635 - 050 פריד אבו קטיש
5213638 - 050 עמרו ג'ראר