מספר טלפון


5213700 - 050 ברוריה קליין
5213703 - 050 פואד קודסיה
5213706 - 050 גיתי בן ישראל
5213708 - 050 עבד אלקארס