מספר טלפון


5213733 - 050 הליפקס יעוץ וניהול פרויקטים תירותיים בע"
5213734 - 050 יצחק קלסנר