מספר טלפון


5213811 - 050 גומי כל
5213815 - 050 חסין אבו חאטר