מספר טלפון


5213847 - 050 אבי חמרה
5213848 - 050 משה ארזי
5213849 - 050 עמאד צובחי