מספר טלפון


5213870 - 050 בן ארצי מעמיסים ומטאטאים בע"מ
5213872 - 050 לאלד אלקארס