מספר טלפון


5213922 - 050 הנוער העובד והלומד
5213925 - 050 מתפרת חגוג - שאקר חגוג