מספר טלפון


5217080 - 050 אליהו דותן שולמית
5217081 - 050 חסן אטרש
5217082 - 050 תווך שמר - רחבי מיכאל
5217083 - 050 סלאח אסאני
5217085 - 050 עאטף אבו עביד
5217087 - 050 ראיד זריב
5217089 - 050 אייל לוין