מספר טלפון


5217350 - 050 עלי חוסן מחמוד אבו צפיה
5217356 - 050 יוסי שמש
5217359 - 050 ויקטור סעדה