מספר טלפון


5217423 - 050 אפריים עג'מי
5217424 - 050 ע ד דולינסקי בע"מ
5217426 - 050 ראובן בן דורי