מספר טלפון


5217445 - 050 מיכאל סטאלאו
5217446 - 050 מוריס סולטנה
5217448 - 050 אינטר ג ד ייצור ושווק בע"מ