מספר טלפון


5217482 - 050 אל טבחי ראפיד
5217484 - 050 סלימאן אלכרישאת
5217486 - 050 רבקה פריד
5217489 - 050 נאדר חדיד