מספר טלפון


5217520 - 050 אליה חיים
5217524 - 050 שחר דדון
5217527 - 050 חיים גולן גולן ציוד לגני ילדים
5217528 - 050 רהד דלביסה