מספר טלפון


5217571 - 050 שי הכלר
5217574 - 050 מטיילי תור בע"מ
5217576 - 050 מלכה אליעזר
5217579 - 050 לומה תקשורת בע"מ