מספר טלפון


5217603 - 050 אהרון חליפה
5217608 - 050 שדה בן עמי