מספר טלפון


5217665 - 050 רשות ניקוז שקמת בשור
5217669 - 050 קובלסקי יוסף ברוך