מספר טלפון


5217685 - 050 אבו ראס נאסר ואחיו בע"מ
5217686 - 050 מחמיד קסם
5217688 - 050 ניסים שעאבן