מספר טלפון


5218190 - 050 אלי סלם
5218197 - 050 ברוך ותמר קואינוב