מספר טלפון


5218210 - 050 ישראל בוימפלק
5218212 - 050 חמדאן יונס
5218213 - 050 מילשטיין יזום וניהול בע"מ
5218215 - 050 הודהואד נאדר