מספר טלפון


5218297 - 050 יעקב בינה
5218298 - 050 דבורה רימון
5218299 - 050 אחלאם והיבה