מספר טלפון


5218301 - 050 חן-יון י א ש אחזקה בע"מ
5218307 - 050 אברהם חפץ
5218309 - 050 איתן שוילי