מספר טלפון


5218325 - 050 אחמד מונטזר
5218328 - 050 מאגד תמימי