מספר טלפון


5218332 - 050 נאדר צאלח
5218334 - 050 משה פסו
5218338 - 050 חיים לוי
5218339 - 050 חפאר עבדה