מספר טלפון


5218385 - 050 דניאל לנסקי
5218386 - 050 עליזה ואברהם אשכנזי
5218388 - 050 מדיטים-שירותים רפואיים בע"מ