מספר טלפון


5218391 - 050 קרול בכמן דלין
5218393 - 050 חי אברהם אברהם
5218395 - 050 הקונסוליה האמריקאית - ירושלים (CPU:ATT)- 006