מספר טלפון


5218423 - 050 קירש סולימאן
5218424 - 050 שמואל שיר
5218425 - 050 ראבי מוחמד גאמל
5218427 - 050 י מ עבודות אינסטלציה בע"מ
5218428 - 050 ישראל בכר