מספר טלפון


5218440 - 050 מרדכי תאני
5218447 - 050 מוסא חדיד