מספר טלפון


5218461 - 050 מוחמד מונטיר חיקמאת
5218462 - 050 רוזה בן שושן
5218464 - 050 מוחמד שלימה איסמעיל
5218465 - 050 סלאח סודקי
5218466 - 050 אברהם בן שיטרית