מספר טלפון


5218550 - 050 יאסר אבו גזר
5218559 - 050 לילינה גוייכמן