מספר טלפון


5218571 - 050 שמואל בר עוז
5218578 - 050 אליהו סלמן