מספר טלפון


5218590 - 050 טעקור סעדי
5218595 - 050 רמי חמודה
5218596 - 050 מקח בע"מ