מספר טלפון


5218600 - 050 מירה שי טייק 1 שרותי תקשורת
5218603 - 050 חטב מוהנד
5218604 - 050 עביד יוסף
5218605 - 050 חלבי הלאל סולימאן
5218606 - 050 אודה עבדל הילך
5218607 - 050 ישעיהו וינר