מספר טלפון


5218633 - 050 עדי צברי
5218634 - 050 חאבז'ה מזאן