מספר טלפון


5218673 - 050 יוסף אריה
5218674 - 050 יונס זמאערה
5218678 - 050 חן תמיר