מספר טלפון


5218700 - 050 דוד בלום
5218702 - 050 אהוד צוקרמן
5218704 - 050 אילנה אביטל
5218707 - 050 פיוטר פרנסקי
5218709 - 050 מוחמד סעיד גויסי