מספר טלפון


5218730 - 050 מחמד רגב עתמאן
5218733 - 050 מוחמד אמין
5218737 - 050 ציון זגורי
5218739 - 050 מנעם אבו רעייה עבדל