מספר טלפון


5218740 - 050 הגר בע"מ
5218741 - 050 רם נוע בע"מ
5218744 - 050 מיכאל ברנד
5218746 - 050 חדייה ג'ראח
5218748 - 050 חלאס מחמוד