מספר טלפון


5218750 - 050 יורם לוי
5218751 - 050 ניזאר דואס