מספר טלפון


5218770 - 050 עיר מלוכה בע"מ
5218776 - 050 חאסן עמר