מספר טלפון


5218780 - 050 רמי לוזון
5218782 - 050 לייזי צור
5218783 - 050 סלאמה קפעיתי
5218784 - 050 הקמה סטולרו בע"מ
5218785 - 050 כח אחים בע"מ
5218788 - 050 משה בס ובניו בע"מ
5218789 - 050 אלי ו או רחל עזריאל סלח נחום