מספר טלפון


5218791 - 050 מנחם ריינשמידט
5218793 - 050 ג'מאל טאהל
5218795 - 050 סביח עבד אל רחמן